جهت مشاهده قیمت وارد محصول شوید

_D8_B6_D9_85_D8_A7_D9_86_D8_AA-_D8_A8_D8_A7_D8_B2__c6e7a7f99634dac3932f6bea1b917258
_D9_BE_D8_B1_D8_AF_D8_A7_D8_AE_D8_AA-_D8_A7_D9_85__5a4732e52b04c6575464e85406f2477e
_D8_AA_D8_AD_D9_88_DB_8C_D9_84-_D8_A7_DA_A9_D8_B3__2e3e05da11ecf7947968994038262458
_D8_AA_D8_B6_D9_85_DB_8C_D9_86-_D8_AA_D8_A7_D8_B2__7200c24e8bc4960852449a8ec2ad4627
Recipe
Natritional Value
Health Message
Multi Media

فروش ماهی و میگو تازه جنوب

ارسال سریع و تحویل محصول بصورت گرم و کاملا تازه به خریداران
تنوع کامل و بروز بودن موجودی ماهیان و میگیوهای دریایی
نوع پاک کردن ماهی و میگو به انتخاب مشتری
بسته بندی بهداشتی با مجوز از اداره کل دامپزشکی