تحویل اکسپرس کمتر از ۳۰ ساعت

 

بعد از عمل آوری و بسته بندی محصول ما سریعترین راه ممکن را جهت تحویل سفارش انتخاب میکنیم .

البته با توجه به منطقه شما مدت زمان تحویل هم  متغیر است ولی سعی مجموعه ماهی ما تحویل سفارش به صورت اکسپرس و در کمتر از ۳۰ ساعت می باشد.

راه های موجود

هوایی : ارسال از طریق ناوگان هوایی کشور و استفاده از کارگو مناسب در اولویت می باشد اما محدود به مناطقی است که امکانات آن موجود باشد .

ریلی : ارسال از طریق قطار امن ترین راه ممکن است اما محدود به مناطقی است که سیستم ریلی کشور اجازه دریافت بار برای آن منطقه داده باشد .

زمینی : منظور استفاده از اتوبوس می باشد که در دسترس ترین حالت ممکن می باشد اما به خاطر ساعت طولانی در رسیدن محصول و ریسک آن در الویت قرار نمی گیرد.

ما در مجموعه ماهی ما بهترین راه را انتخاب می کنیم که محصول در کمتر از ۳۰ ساعت به دست شما برسد.